Lekkage dakkapel: wat moet je doen?

Een lekkage is altijd vervelend en een dakkapel lekkage is daar geen uitzondering op. Wanneer u lekkage heeft bij uw dakkapel, zijn er verschillende dingen waar u op moet letten.

In dit artikel vertellen wij u meer over de dingen die u zelf kunt doen bij een dakkapel lekkage en de redenen om een professional in te schakelen.

Zo leert u meer over het voorkomen van lekkage, de ernst van de lekkage inschatten en een afspraak maken met de juiste monteur.

Dakkapel lekkage voorkomen

Lekkage ontstaat niet van de ene op de andere dag, tenzij de omstandigheden extreem zijn. Oftewel: er zijn mogelijkheden om een dakkapel lekkage te voorkomen. En voorkomen is uiteraard altijd beter dan genezen.

Door regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit te laten voeren aan uw dak, voorkomt u makkelijker lekkages. Dit is omdat de dakdekker of monteur inzicht heeft in de conditie van het dak of de dakkapel. Wanneer de conditie achteruit gaat, kan daarop in worden gespeeld nog voordat er grote schade en/of lekkage ontstaat. Tevens blijft de conditie beter, wanneer het schoon gehouden wordt.

Voeg het reinigen van de dakgoot, kozijnen en de dakbedekking dus toe aan uw to-do lijst.

Wat te doen bij een lekkage van het dakkapel

Wanneer er lekkage is, zal dit u al snel opvallen. Lekkage kunt u namelijk merken door nattigheid op de eerste plaats, maar ook doordat een ruimte wat vochtiger aanvoelt, of muf ruikt.

Wat u als eerste wilt doen, is de ruimte en kozijnen zoveel mogelijk droog maken. Waterschade gaat al snel van kwaad tot erger, wat tot onherstelbare schade in uw woning kan leiden.

Vervolgens neemt u natuurlijk contact op met een monteur die gespecialiseerd is in lekkages en/of dakkapellen. Hij zal u kunnen informeren over de vervolgstappen en een afspraak maken om de lekkage te herstellen.

Lekkage dakkapel opsporen

Het opsporen van een lekkage aan je dakkapel kan een uitdaging zijn, maar met de juiste aanpak kun je de bron van de lekkage vinden en effectief aanpakken. Hier zijn X stappen om een lekkage aan je dakkapel op te sporen:

 1. Visuele inspectie: Begin met een grondige visuele inspectie van zowel de binnen- als buitenkant van je dakkapel. Zoek naar tekenen van waterdruppels, vochtplekken, schimmelvorming of beschadigingen aan het dak en de omringende materialen.
 2. Controleer de dakbedekking: Controleer de dakbedekking grondig op scheuren, losse shingles (dakpannen), beschadigde dakgoten of dakranden. Dit zijn veelvoorkomende plaatsen waar lekkages kunnen optreden.

 3. Inspecteer de afdichtingen: Controleer de kitnaden en afdichtingen rondom de dakkapel. Beschadigde of verouderde kit kan lekkages veroorzaken. Let ook op eventuele beschadigingen aan het loodwerk rond de dakkapel.

 4. Binnen inspectie: Ga naar de zolder en inspecteer het plafond rondom de dakkapel. Zoek naar vochtplekken, waterdruppels of schimmelvorming. Dit kan wijzen op een lekkage.

 5. Waterproef: Voer een waterproef uit door met een tuinslang water op het dak van de dakkapel te spuiten. Let op eventuele plekken waar het water naar binnen sijpelt.

 6. Inspecteer de binnenzijde: Controleer de binnenkant van de dakkapel op tekenen van lekkage, zoals vochtige plekken op het plafond, langs de muren of rondom de ramen.

Veelvoorkomende plekken voor lekkages

Bij een dakkapel kunnen lekkages op verschillende plekken optreden, waaronder:

 • Lekkage zolder: Lekkages aan de dakkapel kunnen wateroverlast veroorzaken op de zolder, met vochtplekken en schimmelvorming tot gevolg.
 • Lekkage balkon: Als de dakkapel grenst aan een balkon, kunnen lekkages ontstaan bij de aansluiting tussen de dakkapel en het balkonoppervlak.
 • Lekkage zijkant dakkapel: De zijkanten van de dakkapel, waar de dakkapel aansluit op het dak, zijn ook vatbaar voor lekkages, vooral bij beschadigde dakbedekking of slechte afdichting.

Lekkage dakkapel verhelpen

Het verhelpen van een lekkage aan je dakkapel vereist vaak een gerichte aanpak om de bron van het probleem effectief aan te pakken. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen om een lekkage aan je dakkapel te verhelpen:

 1. Identificeer de bron: Voordat je kunt beginnen met repareren, moet je de exacte locatie van de lekkage identificeren. Dit kan vereisen dat je eerst de lekkage opspoort zoals beschreven in het vorige onderdeel.

 2. Repareer beschadigingen: Als de lekkage wordt veroorzaakt door beschadigingen aan de dakbedekking, kitnaden of andere materialen, repareer deze dan zo snel mogelijk. Vervang beschadigde shingles, herstel scheuren in het dakleer en vernieuw de kitnaden indien nodig.

 3. Verbeter de afdichting: Zorg voor een goede afdichting rondom de dakkapel door gebruik te maken van hoogwaardige kit en afdichtingsmaterialen. Controleer regelmatig of de afdichting nog intact is en vervang deze indien nodig.

 4. Inspecteer en reinig dakgoten: Verstopte dakgoten kunnen lekkages veroorzaken doordat het water niet goed weg kan lopen. Controleer en reinig daarom regelmatig de dakgoten om verstoppingen te voorkomen.

 5. Professionele hulp inschakelen: Als je zelf niet in staat bent om de lekkage te verhelpen of als de lekkage ernstig is, schakel dan een professionele dakdekker in. Zij hebben de kennis, ervaring en juiste gereedschappen om de lekkage effectief te verhelpen.

Lekkage kozijn

Een lekkage aan het kozijn kan voor veel overlast zorgen. Of het nu gaat om een lekkage bij een houten of kunststof kozijn, het is belangrijk om snel actie te ondernemen. Hieronder bespreken we verschillende aspecten van kozijnlekkages, hoe je ze kunt opsporen en verhelpen, en geven we handige tips.

Lekkage kozijn: veelvoorkomende oorzaken

Een lekkage aan een kozijn kan verschillende oorzaken hebben. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende oorzaken:

 1. Slechte afdichting: Na verloop van tijd kunnen de afdichtingen rondom een kozijn verslijten, wat kan leiden tot waterinsijpeling.

 2. Beschadigde kitnaden: Beschadigde of verouderde kitnaden kunnen scheuren en zo water doorlaten.

 3. Constructiefouten: Fouten tijdens de installatie van het kozijn kunnen ervoor zorgen dat het niet goed afsluit.

 4. Verouderde materialen: Hout kan bijvoorbeeld na verloop van tijd gaan rotten, waardoor er lekkages ontstaan.

Lekkage raamkozijn opsporen

Het opsporen van een lekkage bij een raamkozijn kan soms lastig zijn. Hier zijn enkele stappen die je kunt volgen om de oorzaak te vinden:

 1. Visuele inspectie: Controleer de randen van het kozijn op zichtbare schade of openingen.

 2. Voeltest: Voel langs de randen van het kozijn om te checken op vochtigheid of tocht.

 3. Waterproef: Gebruik een tuinslang om water tegen het kozijn te spuiten en kijk of er ergens water naar binnen sijpelt.

 4. Thermografie: Met een thermografische camera kun je warmteverschillen detecteren, wat kan helpen om lekkages op te sporen.

Kunststof kozijn lekt: wat nu?

Als je kunststof kozijn lekt, zijn er specifieke stappen die je kunt ondernemen om het probleem aan te pakken:

 1. Kitnaden controleren: Controleer of de kitnaden nog intact zijn. Beschadigde kitnaden moeten vervangen worden.

 2. Afdichtingen vervangen: Versleten of beschadigde afdichtingen kunnen eenvoudig vervangen worden door nieuwe.

 3. Professionele hulp inschakelen: Als je de oorzaak niet zelf kunt vinden, is het verstandig om een professional in te schakelen.

Lekkage kozijn en dakkapellen

Een lekkage bij een kozijn in een dakkapel kan extra problematisch zijn vanwege de hoogte en de blootstelling aan weersomstandigheden. Vandaar dat we in dit geval aanraden om een professional in te schakelen om zeker te weten dat het in een keer goed gerepareerd wordt. 

Bij half werk zal het een terugkerend probleem worden en zal het keren erop steeds erger worden.

De ernst van de lekkage inschatten

Of u nu contact opneemt met een monteur of uw verzekering, in verband met de dakkapel lekkage: zij zullen altijd de ernst van de lekkage willen weten. Daarom is het ook altijd een goed idee om foto’s te maken, ter indicatie.

Daarnaast kunt u de lekkage zelf inschatten door te achterhalen waar de schade zit. Is het een scheur in het kozijn, zit het probleem in de muur, het glas, of een leiding? En hoe groot is de plek van de schade? Het kan namelijk een klein scheurtje zijn, dat eenvoudig op te vullen is door de monteur.

Lekkage verzekeringen

Wanneer je te maken krijgt met een lekkage aan je kozijn of dakkapel, is het belangrijk om te weten of en hoe je verzekering de schade dekt. Hieronder bespreken we de specifieke details en tips voor zowel kozijnen als dakkapellen.

Lekkage kozijn verzekering

Als je te maken krijgt met een lekkage aan je kozijn, is het belangrijk om te weten of je verzekering de schade dekt. Over het algemeen zijn er enkele factoren die bepalen of je aanspraak kunt maken op een vergoeding:

 1. Polisvoorwaarden: Controleer de polisvoorwaarden van je opstalverzekering. Sommige polissen dekken schade door lekkage, terwijl andere dit uitsluiten.

 2. Oorzaak van de lekkage: Verzekeraars maken vaak een onderscheid tussen schade door een plotselinge gebeurtenis (zoals stormschade) en schade door achterstallig onderhoud. De eerste wordt meestal wel vergoed, de tweede niet.

 3. Onderhoudsplicht: Je hebt als eigenaar een onderhoudsplicht. Regelmatig onderhoud en inspectie van je kozijnen kunnen aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om lekkages te voorkomen, wat kan helpen bij een schadeclaim.

Tips voor het claimproces

 1. Documentatie: Maak foto’s van de schade en houd een logboek bij van de stappen die je onderneemt om de lekkage te verhelpen.

 2. Professionele inspectie: Laat een erkende expert de oorzaak en de omvang van de schade beoordelen en rapporteren.

 3. Direct melden: Meld de schade zo snel mogelijk bij je verzekeraar om verdere problemen te voorkomen en de kans op vergoeding te vergroten.

Lekkage dakkapel Verzekering

Lekkages aan een dakkapel kunnen complexer zijn vanwege de hoogte en blootstelling aan weersomstandigheden. Ook hier geldt dat het belangrijk is om je polisvoorwaarden te kennen:

 1. Dekken van dakkapellen: Niet alle opstalverzekeringen dekken schade aan dakkapellen. Controleer of je verzekering dit expliciet vermeldt.

 2. Weersinvloeden: Schade door extreme weersomstandigheden, zoals storm of hevige regenval, wordt vaak gedekt, mits de dakkapel goed onderhouden is.

 3. Achterstallig onderhoud: Net als bij kozijnen geldt dat schade door achterstallig onderhoud meestal niet vergoed wordt. Regelmatig onderhoud is essentieel om problemen en discussies met de verzekeraar te voorkomen.

Tips voor het claimproces

 1. Inspectie: Laat regelmatig een professionele inspectie uitvoeren om de staat van je dakkapel te controleren en eventuele problemen vroegtijdig aan te pakken.

 2. Foto’s en rapporten: Documenteer alle schade en laat een erkende expert een rapport opstellen. Dit kan je helpen bij je claim.

 3. Snelle melding: Meld schade direct aan je verzekeraar en verstrek alle benodigde informatie om je claim te ondersteunen.

Schakel een professional in

Nu het duidelijk is welke schade er is en hoe groot die schade is, kunt u een monteur gaan raadplegen. Wij raden het altijd aan zo snel mogelijk een afspraak te maken, zodat verergering van de dakkapel lekkage voorkomen wordt.

Neem telefonisch of via mail contact op, om de werkzaamheden te bespreken. In het geval van schade en het herstellen van een lekkage, wordt een prijsopgave meestal achteraf opgemaakt.

Natuurlijk kunt u in overleg gaan, om te horen welke kosten u kunt verwachten. Echter krijgt u in de meeste gevallen een nette vergoeding vanuit uw inboedel verzekering.

Uiteraard heeft Scheer Dakkapellen hier ruime ervaring mee en kunnen wij hierin dus goed adviseren. Heeft u advies nodig? Neem dan contact met ons op.

Direct Appen
💬 Hulp Nodig?
Vrijblijvend advies of een offerte nodig?